به گزارش پارس به نقل از مهر، محمدرضا عارف ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران درگرگان افزود: باید در فضای کارشناسی این حوادث تحلیل و سهم هرگروه و هرفرد در پیش آمدن این حوادث مشخص شود.

وی ادامه داد: من این موضوع را در صورت انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور پیگیری می کنم والبته نه برای مچ گیری، بلکه برای اینکه موضوع روشن شود واین قضیه باید در محیطهای دانشگاهی وکرسی های آزاد اندیشی وبه صورت تخصصی بحث شود و دیگر این قضایا در کشور تکرار نشود.

عارف ادامه داد: قطعا در انتخابات ۸۸ تخلف انجام شد، توزیع سیب زمینی و وعده افزایش حقوق بازنشستگی تخلف است اما در خصوص تقلب بنده در مقامی نیستم که اظهار نظر کنم و امیدوار هستیم که تخلفات در انتخابات ۹۲ تکرار نشود.

وی گفت: تحریم های برون مرزی یک واقعیت است وما باید به مقابله با آن بپردازیم که این امر با توسعه پایدار کشور محقق می شود ومن این توانایی را در کشور می بینم که به سمت رشد اقتصاد هشت درصدی وکاهش تورم برویم.

محمدرضا عارف اظهارداشت: ما جزو ۱۰ کشور دنیا هستیم که تورم دورقمی داریم واین در شان جمهوری اسلامی ایران نیست وباید در جهت تعامل فعال با دیگر کشور ها باشیم.

پیام ایران به جهان پیام صلح است

وی ادامه داد: پیام ما باید به دنیا پیام صلح باشد پس باید کسی رئیس جمهور شود که این پیام صلح ما را به دنیا بدهد، ضمن اینکه رئیس جمهور باید برحقوق قانونی کشور پافشاری کند وخط قرمز ما هم در این زمینه منافع ملی است.

وی اظهار داشت: دولت کنونی نقاط قوت ونقاط ضعفی داشت که از نقاط قوت نهم ودهم شهامت در اجرای هدفمند کردن یارانه ها بود اما این طرح بد اجرا شد و سهم صنعت و زیربناها در این طرح داده نشد که اگر داده می شد وضعیت تورم در کشور اینگونه نبود.

عارف افزود: نقشه جامع علمی کشور ونقشه مهندسی فرهنگی کشور هم در این دولت تصویب شد که از جمله نقاط قوت وطرح های خوب این دولت بوده است.

وی ادامه داد: دولت نبایددر امر فرهنگ تصدیگری کند چون سیاست گذار بخش فرهنگی کشور شورای عالی انقلاب فرهنگی است و اگر رئیس جمهور شوم یا هرکس دیگری رئیس جمهور شود باید همین سند مهندسی فرهنگی را اجرا کند.

قانون اساسی مبنای کارم است

عضوتشخیص مصلحت نظام افزود: مبنای کارم قانون اساسی است، رسمیت شناختن تفکرات و سلایق گوناگون واحزاب که می خواهند درچهارچوب نظام جمهوری اسلامی فعالیت کنند.

وی ادامه داد: احزاب را در کشور احیا می کنم تا کشور به سمت داشتن احزاب فراگیر رود و سمن ها هم چون نقش قابل توجهی در کاهش بحران های اجتماعی دارد را احیا می کنم واین سمن ها باید دارای ساختاری شوند که با تغییر دولت سلیقه ای عمل نشود.

وی بیان داشت: ما از دستاوردهای خوب دولت اصلاحات استفاده می کنیم واشکالات آن راهم در باید برطرف کنیم.

عارف درخصوص برنامه برای استان گلستان گفت: وضعیت جغرافیایی و تنوع اقلیمی و تنوع اقوام از جمله مزیت های استان است و استان در شاخص های تولید وضعیت خوبی دارد و رویکرد دولت آینده توجه به زیر بناهاست واگر درگلستان به زیربناها توجه کنیم سهم استان در تولید به مراتب بهتر از حال حاضر می شود.

وی تصریح کرد: از مزیت های استان گردشگری است و گردشگری جزو اولویت های دولت من است و در بحث دانشگاه ها هم با توجه به موقعیت خوب استان باید وضعیت استان در تولید علم بیشتر شود.