به گزارش پارس به نقل از فارس، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران برای دفاع از وزیر پیشنهادی کار، رفاه و تعاون اسلامی به خانه ملت می رود.

عبدالرضا مصری سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با تایید این خبر به خبرنگار فارس گفت: رئیس جمهور فردا صبح در خانه ملت حضور خواهد یافت تا از گزینه پیشنهادی خود برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی دفاع کند.

چندی پیش محمود احمدی نژاد طی نامه ای به علی لاریجانی، اسدالله عباسی را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی معرفی کرده بود.

طبق آئین نامه داخلی مجلس، در مورد هر وزیر دو نفر از نمایندگان مخالف و دو نفر ازنمایندگان موافق با حفظ ترتیب یک­ نفر مخالف و موافق هرکدام براى مدت پانزده دقیقه فرصت خواهند داشت.

پس از آن وزیر و در صورت صلاحدید رئیس جمهور به مدت سى دقیقه براى دفاع از برنامه و صلاحیت وزیر مطروحه وقت خواهند داشت.