پارس به نقل از انتخاب: آیت الله هاشمی رفسنجانی می گوید: اهل ناز کردن نیستم، اگر احساس کنم می توانم کشور را نجات دهم، می آیم.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار اعضای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین می افزاید: هر کسی آبرویی دارد و توانی باید بیاید، خاتمی و هاشمی هم ندارد

هاشمی در این سخنان که توسط سایت دفتر وی منتشر شده، گفته است: مردم تغییر در شیوه اجرایی می خواهند نه تبدیل این مهره به مهره دیگر، اگر قرار است در بر همان پاشنه بچرخد وضع از این هم بدتر خواهد شد.

آیت الله هاشمی توصیه مهمی هم به گروه های سیاسی با سلایق مختلف می کند « باید همه کارخود را بکنند، باید اگر توانی برای خدمت به کشور دارند خودشان را در شکل حداکثری عرضه کنند تا اگر آنها را هم نخواستند پیش خدا و مردم مسئول نباشند» .

وی از دشواری کار در دولت آینده می گویند. از مشکلات مضاعفی که در پیش است. در ادامه هم می گوید « من اهل ناز کردن نیستم. اگر احساس کنم که می توانم کشور را از این شرایط دشوار نجات دهم می آیم. این تکلیف همه است. هر کسی آبرویی دارد و توانی باید بیاید. خاتمی و هاشمی هم ندارد. »

جلسه که تمام می شود. درخواستها دوباره تکرار می شود. همه می گویند" آقای هاشمی باید بیایید… " . آیت الله هم بر می گردد و قبل از رفتن می گوید: « من هیچوقت قاطع نگفتم نمی آیم چرا که نمی دانم در آنصورت جواب خدا، امام و مردم را چه می توانم بدهم؟ . تا ببینیم تقدیر چه خواهد شد.