به گزارش پارس به نقل ازمهر، روزنامه الدیار در ادامه بررسی آخرین وضعیت سیاسی لبنان و موضوع تشکیل دولت جدید نوشت: نبیه بری رئیس پارلمان لبنان منتظر ۱۵ می است و از اکنون رایزنی های گسترده ای آغاز شده است، مسلما، دولت تا پیش از سوم می تشکیل نخواهد شد، چرا که رئیس جمهور لبنان، دوم می به بیروت برمی گردد و از سوم می به بعد، رایزنی با نخست وزیر را در خصوص اسامی و ترکیب دولت آغاز می کند، اما مهمتر از آن، برنامه وزارتی دولت است.

تا زمانی که تمام سلام، کسانی را که او را نامزد کرده اند، متقاعد نکند، تشکیل دولت ممکن نیست، زیرا خلع سلاح حزب الله امکان ندارد، به همین سبب او پس از مدتی سقوط خواهد کرد، آنچه ۱۴ مارس می خواهد، این است که نجیب میقاتی همچنان نخست وزیر پیشبرد امور (موقت) باقی بماند و نامزد تشکیل دولت هم از میان آنها (۱۴ مارس) باشد و در چنین وضعیتی، ۱۴ مارس بر قوه مجریه مسلط خواهد بود، با علم به اینکه وزارتخانه ها همگی در اختیار آنها خواهد بود و هر وزیری هر طور که آنها می خواهند، عمل خواهد کرد.

میشل عون بر دولت سیاسی اصرار می ورزد و رئیس جمهور نمی خواهد این دولت سیاسی باشد، تمام سلام نخست وزیر مکلف هم نمی خواهد دولت سیاسی باشد، بنابراین اختلاف میان عون و سلیمان در خصوص قانون انتخابات و اداره امور کشور بروز کرده است. اما حزب الله و جنبش امل در خصوص قانون انتخابات با میشل عون همسو و هماهنگ هستند و رای یکسانی به قانون انتخابات در پارلمان خواهند داد.

این روزنامه نوشت از سوی دیگر، محافل داخلی لبنان اعلام کردند برگزاری انتخابات در ششم ژوئن امکان ندارد و انتخابات باید به دلایل فنی شناخته نشده، سه یا شش ماه و حتی یک سال به تاخیر افتد.

بنابراین برگزاری انتخابات در ماه ژوئن بر این اساس غیرممکن است علاوه بر اینکه رئیس جمهور و رئیس پارلمان لبنان در گفتگو با یکدیگر توافق کردند که انتخابات در تابستان برگزار نشود به خاطر اینکه لبنانی های مقیم خارج بیایند (بحث ارزآوری برای بهبود اقتصاد) و همچنین اجازه داده شود تا گردشگران عرب حاشیه خلیج فارس و گردشگران بین المللی به لبنان بیایند و فضای کشور متشنج نباشد (با توجه به اتکای لبنان به درآمدهای گردشگری) و کشور به سبب نبردهای حساس انتخاباتی دچار شکاف نشود.

به همین سبب تاخیر انتخابات تا نوامبر آینده را احتمال می دهند تا تابستان آرام به دور از سیاست و انتخابات باشد.

حزب الله با این طرح همراهی نشان داد و نبیه بری هم آن را پذیرفت، همچنین سعد الحریری اساسا واکنش مثبت به آن نشان داد و در برابر جنبلاط هم مانعی در این زمینه وجود ندارد، موضوع مربوط به تاخیر در برگزاری انتخابات به مدت چند ماه، یک مسئله فنی است و هیچ مشکلی نیست و احتمالا قانون تاخیر انتخابات تصویب خواهد شد که در برگیرنده تمدید فعالیت مجلس فعلی است یعنی رای گیری درباره تمدید و تاخیر انتخابات و تعیین زمان آن بر اساس قانون خواهد بود و اینگونه، پارلمان در وضعیت قانونی و مشروع خواهد بود و ریاست جمهوری هم در وضعیت مشروع خواهد بود.

در خصوص پارلمان، اگر فعالیت آن تمدید شود، تمدید آن مشروعیت خواهد داشت در نتیجه اکثر طرفها از جمله جنبش امل با تاخیر در برگزاری انتخابات تا نوامبر آینده موافقت هستند.

این روزنامه نوشت برخی کشورها در منطقه مانند سوریه، ایران و عربستان و دیگران معتقدند بهتر است انتخابات در شرایط کنونی در لبنان برگزار نشود، حتی اسرائیل هم موافق آن است چرا که خواهان ادامه جنگ در سوریه با خشونت هر چه تمام تر است، ترکیه برای کمک به توقف جنگ در سوریه آمادگی دارد، اما اردن با سوریه در ضربه زدن به اخوان المسلمین همراه است، در نتیجه در خصوص لبنان باید گفت هیچ قدرت مرکزی که بر مرزها از طریق نیروهای نظامی فراوان برای جلوگیری از نفوذ افراد مسلح به سمت سوریه مسلط باشد، وجود ندارد.

این روزنامه به نارضایتی دمشق از موضع میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان در خصوص سوریه اشاره و اعلام کرد یک مسئول در دمشق، در کنار محور عربی به ریاست سعودی و همپیمان آمریکا قرار گرفته و طی دو سالی که از بحران سوریه گذشته، با رئیس جمهور اسد ابراز همبستگی نکرد. در نتیجه سوریه به میشل سلیمان محتاطانه و به دیده تردید نگاه می کند.

بنابراین ایده ۱۰ نماینده مستقل و بی طرف نه تنها مطرح نیست، بلکه درخواست اساسی در دولت آینده لبنان این است که تصمیم گیری بیشتر با ۸ مارس است تا ۱۴ مارس به ویژه با توجه به اینکه حزب الله با جنبلاط توافق کرده است که دولت آتی با ۶۷ نماینده حزب الله، جنبش امل، جریان میشل عون و جنبلاط تشکیل خواهد شد و در نتیجه تصمیمات را در داخل دولت بر اساس آنچه دوست دارند، خواهند گرفت.

این روزنامه نوشت با توجه به اوضاع فعلی، به نظر می رسد هر چند قدرتهای بزرگ خواهان برگزاری انتخابات لبنان در موعد مقرر هستند، اما زمان از دست رفته است و باید به خاطر فنی به زمان دیگری موکول شود.

این روزنامه افزود می توان گفت که نبرد دولت و انتخابات پارلمانی عملا آغاز شده است، اما تمام این اقدامات آماده سازی برای انتخابات ریاست جمهوری بعدی است و کسانی که قدرت را در داخل پارلمان در اختیار داشته باشند، می توانند سیاست دولت را نیز خود ترسیم کنند.

الدیار نوشت همچنین رهبری سوریه از موضع جان قهوچی فرمانده ارتش لبنان رضایت دارد و بر این باور است که طی سه یا چهار ماه آینده، مرزهای منطقه برای بقای برخی نظامها و رفتن برخی نظامها یا پیروزی سلفی ها یا شکست تکفیریها ترسیم خواهد شد، هیچ کس نتیجه را نمی داند.