بزرگ‌ترین و درخشان‎ترین ماه کامل  موسوم به «ابر ماه» در طول حدود هفتاد سال گذشته در ایران و سایر نقاط دنیا مشاهده‌ شده است.

به گفتۀ دانشمندان، ماه در اکثر نقاط در شامگاه دوشنبه (24 آبان) از هرزمانی در 68 سال گذشته، بزرگ‎تر به نظر رسید، اگرچه اسپانیایی‌ها یک‌شب زودتر به استقبالِ این ابر ماه رفتند.

زمانی که ماه در حالت بدر و نزدیک‌ترین فاصله به زمین قرار می‌گیرد، بزرگ‌تر و درخشان‌تر به نظر می‌آید. فاصلۀ متفاوت ماه از زمین طی زمان‌های مختلف به دلیل تخم‌مرغی شکل بودنِ مدار ماه به دور زمین است.

ابر ماه یا «سوپرمون» معمولاً هر  13 یا 14 ماه یک‌بار رؤیت می‌شود، اما شرایطی که شب گذشته مشاهده شد، بعدازاین در سال 2034 تکرار خواهد شد.

تصاویری از این پدیدۀ زیبا را مشاهده می‌کنید:

 

نمایان شدن ابرماه در شیراز (24 آبان 95، عکس از ایرنا)

ابر ماه در چین (عکس از سی ان ان)

ابر ماه در قزاقستان (عکس از سی ان ان)

ابر ماه در هند (عکس از سی ان ان)

ابر ماه در آتن یونان (عکس از سی ان ان)

ابر ماه در وین اتریش  (عکس از سی ان ان)

ابر ماه در کوردوبای اسپانیا (عکس از سی ان ان)

ابر ماه در فرانکفورت آلمان (عکس از سی ان ان)