بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تأکید بر لزوم مقابله با فساد اقتصادی اعلام کرد: مقابله جدی با پدیده فساد اقتصادی، اصلاح ساختارها و قوانین بسیاری را می‌طلبد، این جمله بدین معنی است که این ساختارها و قوانین بزنگاه‌های فساد اقتصادی هستند، بنابراین ضرورت بازنگری و روزآمدی هرچه بیشتر آنان امری بدیهی است.

در بخشی از این نامه آمده است: در مواجهه با عوامل پیچیده فسادزا، ساختارها و قوانین پیچیده‌ای را مشاهده می‌کنیم که در عمل نه تنها در مقابله با فساد به کار نمی‌آیند بلکه خود زمینه‌ساز برخی فسادها نیز هستند. مقابله جدی با پدیده فساد اقتصادی، اصلاح ساختارها و قوانین بسیاری را می‌طلبد، البته این جمله بدین معنی است که این ساختارها و قوانین بزنگاه‌های فساد اقتصادی هستند. بنابراین ضرورت بازنگری، روزآمدی و ساختاری کردن هر چه بیشتر اقتصاد امری بدیهی است.

این نامه می‌افزاید: روشن است که وجه اقتصادی در این برهه از رشد و حیات جمهوری اسلامی ایران زیر چتر امنیت، نقشی یگانه ایفا می‌کند و اگر قرار بر این باشد که همچنان ساختارهای فسادزا مقاوم‌تر از قبل و با توجه به بسترهای زمینه سازشان به حیات و رشد فزاینده خود ادامه دهند، اساسا نباید تبدیل شدن این مسئله را به یک چالش امنیتی از نظر دور انگاشت.

بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در ادامه این نامه به نمونه‌‌هایی از خلا‌های ساختاری در حوزه مبارزه با فساد اقتصادی اشاره کرد و بسته پیشنهادی در حوزه مبارزه با فساد ارائه داد.