به گزارش پارس به نقل از فارس، برخی رسانه های خارجی امروز خبری درباره پرواز یکی از هواپیماهای مسافری ناوگان هوایی ایران منتشر کردند با این مضمون که « کویت هواپیمای ایرانی را مجبور به بازگشت کرد» .

در این خبر مدیریت هواپیمایی کویت مدعی شده بود فرودگاه کویت به هیچ یک از مسافران هواپیمای ایرانی اجازه نداد در فرودگاه کویت پیاده شوند و ادعا کرده بود دلیل این اقدام، فرود هواپیمای ایرانی در فرودگاه بین المللی کویت بدون اطلاع به فرودگاه و کسب اجازه براساس چارچوب ها و قوانین اعلام شده است.

همچنین روزنامه کویتی السیاسه در این باره نوشته بود: این هواپیما از اصفهان پرواز خود را آغاز کرده بود ساعت هفت صبح روز شنبه وارد فرودگاه کویت شد و فرود آمد اما به مسافران آن اجازه پیاده شدن داده نشد چرا که قبلاً ویزای کویت را دریافت نکرده بودند؛ این هواپیما سپس مجبور شد با ترک کویت، به ایران بازگردد؛ سازمان هواپیمایی کویت تحقیق رسمی را با کارمندان فرودگاه آغاز کرده است تا جزئیات حادثه فرود هواپیمای ایرانی بدون کسب اجازه قبلی مشخص شود.

پس از پیگیری یک مقام مسئول درباره فرود هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان در فرودگاه کویت اظهار داشت: این هواپیما در مسیر شهرکرد-کویت بوده است نه اصفهان-کویت.

وی ادامه داد: هواپیمای مسیر شهرکرد کویت شرکت هواپیمایی آسمان دارای همه مجوز های پروازی از سازمان هواپیمایی کشوری و تمامی دستورالعمل ها بوده است.

وی اضافه کرد: این هواپیمای شرکت هواپیمایی آسمان روز شنبه هفته جاری پس از فرود در فرودگاه کویت، ۵ ساعت معطل می ماند تا مجوز خروج مسافران توسط فرودگاه کویت صادر شود، و مشخص نیست این تأخیر از سوی فرودگاه کویت به چه دلیل بوده است؛ مسافران این پرواز پس از ۵ ساعت معطلی پیاده شده و وارد فرودگاه می شوند اما اجازه سوار شدن مسافران مسیر کویت-شهرکرد صادر نمی شود.

این مقام مسئول تأکید کرد: این پرواز کاملاً برنامه ای بوده و همیشه در مسیر شهر کرد به کویت فعال است و مجوز داشته است.

وی توضیح داد: اگر پرواز مذکور بنا به ادعای مسئولان حمل و نقل هوایی مسافری کویت، مجوز نداشته است، اصلاً چطور توانسته است وارد آسمان کویت شود و کویت به چه دلیل به آنها مجوز ورود به آسمان خود را داده است؟

این مقام مسئول تصریح کرد: این پرواز برنامه ای شرکت هواپیمایی آسمان، تمامی مجوز های ورود به آسمان کویت را داشته است.

وی در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل مسئولان فرودگاه کویت اجازه ندادند مسافران این پرواز پیاده شوند و آنها را ۵ ساعت در هواپیما نگه داشت، توضیح داد: برخی مشکلات فی مابین موجب بروز این اتفاق شد اما شرکت هواپیمایی آسمان هیچ مشکل مجوز نداشته است.

این مقام مسئول تصریح کرد: این اتفاق روز شنبه هفته جاری رخ داده است.