به گزارش پارس ، محسن بهرامی، سخنگوی ستاد انتخاباتی محمد شریعتمداری یکی از نامزدهای دوره یازدهم ریاست جمهوری در گفت وگو با فارس درباره شعار اعتدال و اعتدال گرایی شریعتمداری، گفت: متاسفانه عده ایی در جریان اصولگرایی و اصطلاح طلبی با شعار اعتدال و اعتدال گرایی مخالف هستند که در همین راستا به تخریب رادیکالی روی آورده اند.

وی ادامه داد: متاسفانه در یک هماهنگی اعلام نشده، برخی از هر دو جریان طیف اصولگرا و اصلاح طلب با برخوردهای حذفی، تخریب برنامه های منسجمی که از سوی محمد شریعتمداری اعلام شده را در پیش گرفته اند.

بهرامی تصریح کرد: شریعتمداری با در نظر گرفتن ظرفیت های کارشناسی معطل مانده در کشور، بحث استفاده از نیروهایی که در دو دولت اخیر حضور آنها کمرنگ بوده را مطرح کرد که این موضوع باب میل افراطیون نیست چراکه آنها نمی خواهند فضای اعتدال به کشور باز گردد و دولت فردگرایی حاکم شود.

وی همچنین درباره ادعای خود مبنی بر تخریب شریعتمداری از سوی گروه های اصولگرایان و اصلاح طلبان گفت: حضور شریعتمداری با سابقه بسیار درخشانی که دارد در انتخابات جدی است به همین دلیل شانس زیادی برای پیروزی در صحنه انتخابات دارد که این موضوع باعث می شود افرادی دست به تخریب وی بزنند.

بهرامی در ادامه گفت: اعتدال خواهی، قانون گرایی، خردمندی مشارکت همگانی شعارهایی هستند که بر اساس مطالعات بیان شده است.

وی تاکید کرد: این شعارها با مطالعات تطبیقی که براساس شعارهایی که همه نامزدهای ریاست جمهوری بعد از انقلاب چه کاندیدا بودند و چه رئیس جمهور شده اند استخراج شده است.

سخنگوی این کاندیدای انتخاباتی در پایان اظهار داشت: به احتمال زیاد در آینده تعداد زیادی از احزاب و تشکل های اصلاح طلبان و اصولگرایان رسماً حمایت خودشان را از شریعتمداری اعلام می کنند.