هرروز که به انتخابات نزدیک تر می شویم تعداد خبرهای درگوشی از فعالیت های انتخاباتی کاندیداهای دولت یازدهم نیز بیشتر می شود. اخباری که گاهی تایید و گاهی نیز تکذیب می شوند.

به گزارش پارس به نقل از افکارنیوز، چندی پیش بود که شعار" زنده باد بهار" سوژه خبری رسانه ها شد؛ شعاری که از همان ابتدا حدس زده می شد یک شعار انتخاباتی باشد. با این وجود هنوز تکذیب ها برای انتخاباتی بودن واژه" بهار" ادامه دارد.
شنیده شده است که جریان خاص، به تازگی درصدد راه اندازی یک خبرگزاری است. بر این اساس قرار شده که نام این خبرگزاری با برگرفتن از شعار انتخاباتی، خبرگزاری" بهار" باشد.