به گزارش پارس ، قاسم جعفری در گفت وگو با ایسنا با بیان این مطلب افزود: درواقع با اصل چنین کارهایی که انرژی کشور را هدر می دهد مخالف هستم. اما این که چرا برای حذف این دانشگاه اقدام شد و چرا مجددا راه اندازی می شود جای سوال است.

وی تصریح کرد: اگر قرار باشد مدیری کاری را انجام دهد و سپس با تغییر مدیریت مجددا شاهد چنین تغییراتی باشیم این سبک کار به صلاح کشور نیست.

این عضوهیات رئیسه کمیسیون آموزش با تاکید بر اینکه اکنون در تلاطم هایی قرار داریم که انجام این کارها نتیجه درستی ندارد، گفت: قطعا در این زمینه از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست می شود تا با حضور در جلسه کمیسیون آموزش در این زمینه توضیح داده و استدلال های خود را بیان کند.

همچنین عبدالرحمن رستمیان عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اظهار بی اطلاعی از این موضوع گفت: معمولا تصمیمات کشورمان ناگهانی اتخاذ می شود.

وی خاطر نشان کرد: در جلسه روز سه شنبه این کمیسیون وزیربهداشت باید در این زمینه پاسخگو باشد.