به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در جلسه هیات وزیران، تعدادی از آیین نامه های اجرایی قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسید.

در این جلسه همچنین تعدادی از پیشنهادهای دستگاه های اجرایی پس از تبادل نظر از تصویب اعضای دولت گذشت.