به گزارش پارس به نقل از ایسنا  به نقل از روزنامه الجزایری النهار الجدید، فهیم صقر، سرمایه دار سوری مقیم کویت اعلام کرد، برای کسی که بتواند هریک از خبرنگاران شبکه های خبری الجزیره و العربیه در سوریه را دستگیر کند جایزه ای مالی در نظر گرفته است.

وی گفت: کسانی که بتوانند در دستگیری خبرنگاران این دو شبکه خبری در سوریه همکاری و کمک کنند، مبلغ ۱۰ میلیون لیره سوریه معادل ۹۵ هزار دلار جایزه دریافت خواهند کرد.

صقر اعلام کرد، علت این کارش این است که به عقیده وی این دو شبکه در کشتار مردم سوریه مشارکت دارند.

وی در ادامه افزود: خبرنگاران شبکه های الجزیره و العربیه با ارسال اخبار مغرضانه افکار مردم سوریه و کشورهای عربی را منحرف می کنند.