به گزارش پارس به نقل از ایسنا به نقل از پایگاه اینترنتی ترکیش پرس، احمد داووداوغلو در گفت وگو با یکی از شبکه های محلی این کشور با رد ادعاهای مطرح شده مبنی بر هرگونه ارتباط مساله عذرخواهی با بحران سوریه خاطرنشان کرد: درخواست ترکیه از اسراییل (رژیم صهیونیستی) برای عذرخواهی از این کشور ارتباطی با سیاست های اعمالی این کشور در قبال ایران و سوریه ندارد و چنین مساله یی به هیچ وجه مطرح نیست.

به گزارش ایسنا، پس از حمله نیروهای رژیم صهیونیستی به کشتی حامل کمک های انسان دوستانه به مردم غزه و کشته شدن ۹ نفر از اتباع ترکیه، آنکارا پس از این اتفاق روابط خود را با این رژیم کاهش داد و بهبود روابط را منوط به اجرا شدن شروطی از جمله عذرخواهی رسمی رژیم صهیونیستی از ترکیه و پرداخت غرامت اعلام کرد.