به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) ، بر اساس فرمانی که از رادیو ملی جمهوری آفریقای مرکزی قرائت شد، نیکلاس تیانگایه، نخست وزیر این کشور دولت جدید وحدت ملی را که مرکب از اعضای مخالفان، مقامات سابق و جامعه مدنی است، تشکیل داد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، دولت جدید که از ۳۴ عضو تشکیل شده است، شامل ۹ وزیر از ائتلاف شورشیان موسوم به سلکا، هشت عضو از مخالفان سابق و یک عضو از نزدیکان فرانسوا بوزیزه، رئیس جمهوری سابق است.

۱۶ عضو دیگر دولت جدید آفریقای مرکزی از جامعه مدنی و تشکل های مختلف سیاسی هستند.