به گزارش ایسنا، خبرآنلاین در این خبر، جدولی از اتفاقات مربوط به انتخابات های ریاست جمهوری در کشورمان منتشر کرده و در خبر خود نوشته است: دموکراسی ایرانی پس از پیروزی انقلاب اسلامی، انتخابات‎ های گوناگونی را به خود دیده است. برگزاری بیش از ۳۰ انتخابات پس از انقلاب نشان دهنده اهمیت حضور مردم برای نظام جمهوری اسلامی بوده است. از میان همه انتخابات‎ هایی که برگزار شده است شاید گزافه‎ گویی نباشد که انتخابات ریاست جمهوری را مهمترین و رقابتی‎ ترین انتخابات در میان سایر انتخابات‎ ها بنامیم.

تاکنون ۱۰ دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران برگزار شده و ۱۰ دولت سرکار آمده‎ اند و رفته‎ اند. اما همه این دولت‎ ها سرنوشت یکسانی نداشته‎ اند. برخی مانند دولت بنی‎ صدر دولت مستعجل بودند، برخی مانند دولت رجایی ماندگار در قلوب و برخی هم روال عادی یک دولت را سپری کرده‎ اند و جای خود را به دیگران داده‎ اند. اما نکته ثابت در این سال‎ ها بحث انتخابات است که هر دوره علیرغم برخی چالش‎ ها برگزار شده است. گویی که دولت‎ ها می‎ آیند و می‎ روند و این انتخابات است که باقی می‎ ماند.

اینفوگراف حاضر تصویری است از ۱۰ دوره رقابت های انتخاباتی و سرنوشت روسای جمهوری که توانسته‎ اند در این رقابت‎ ها گوی پیروزی را از رقبای خود بربایند.