به گزارش پارس، در پایان جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان کشور توسط هیات رئیسه مجلس قرائت شد.

بر این اساس ۴۶ نفر از نمایندگان مجلس به رئیس جمهور درباره عدم پرداخت بودجه مساجد از اوقاف تذکر دادند.

همچنین زهره طیب‌زاده نماینده مردم تهران در مجلس به وزیر علوم درباره عدم مجوز سخنرانی به فعالان فتنه در دانشگاه‌ها و به وزیر کشور درباره جلوگیری از ریختن زباله در نهرها تذکر داد.

به گزارش مهر، همچنین نمایندگان اهواز و خوزستان نیز به رئیس جمهور درباره تدبیر بعد از بارش باران‌های اسیدی در مناطق جنوبی کشور تذکر دادند.