به گزارش پارس،«مرتضی بختیاری» در گفت و گو با میزان با محکومیت حادثه امروز صبح منا و کشته و زخمی شدن تعدادی از زائران ایرانی، گفت: حادثه دلخراش کشته شدن تعداد قابل توجهی از حجاج در فضای معنوی منا موجب تاثرعمیق همگان شد و به  بازماندگان ایرانی این حادثه  تسلیت گفته و برای مجروحین نیز طلب سلامت داریم.

وی افزود:این دومین حادثه تلخی است که در مراسم حج معنوی امسال برای زائرین اتفاق افتاده است  و حقیقتا بی لیاقتی کسانی که عهده دار حرمین شریفین هستند برای همگان روشن شده است. و با توجه به اینکه این حادثه امروز و در  در روز عید قربان رخ داده است،حادثه  هیچ توجیهی ندارد و به طور قطع قابل پیشگیری بوده است.

معاون دادستان کل کشور از پیگیری این حادثه توسط حجت ااسلام و المسلمین رئیسی خبر داد و گفت: دادستان کل کشور در اجرای ماده  290قانون آیین دادرسی کیفری پیگیر موضوع خواهد بود و از مبانی ذیربط مصرا خواهیم خواست که در جهت گرفتن حق و حقوق تضیع شده در این حادثه به صورت ریشه ای پیگیری نموده و با دست اندرکارانی که در این قضیه هولناک کوتاهی کرده اند برخورد و تعقیب قانونی را انجام دهند.

گفتنی است  بر اساس ماده 290 قانون آئین دادرسی کیفری جدید دادستان کل کشور موظف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصلاح داخلی، خارجی و بین المللی پیگیری و نظارت نماید‬.