به گزارش پارس به نقل از خبرگزاری صدا وسیما بنابراعلام خبرگزاری رسمی سعودی ،‌گروه بن لادن از مناقصات و طرح های جدید دولتی کنار گذاشته خواهد شد و اعضای هیئت مدیره آن تا پایان پیگردهای قضایی که علیه این شرکت آغاز خواهد شد ممنوع الخروج خواهند شد.