به گزارش پارس به نقل از فارس، جان کری، وزیر خارجه آمریکا به صورت کنفرانس ویدئویی در کنفرانس خبری روزانه آمریکا حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.