به گزارش پارس به نقل از ايرنا، وزارت بهداشت سنگاپور روز سه شنبه اعلام كرد از 15 دسامبر (24 آذر) محصولات توتون و تنباكوي جديد و محصولات دخاني كه در اين كشور كوچك جنوب شرق آسيا در دسترس نيست را ممنوع مي كند.

اين ممنوعيت براي پيشگيري و محافظت از بهداشت عمومي در برابر مضرات شناخته شده و بالقوه محصولات دخاني اجرا مي شود.

سنگاپور ممنوعيت استفاده از محصولات دخاني را در دو مرحله اجرايي مي كند و در مرحله نخست از 24 آذرماه محصولات جديد و محصولات دخاني مانند سيگار برگ، سيگار بدون دود، انواع توتون و تنباكو نيكوتين دار و بدون نيكوتين و هر محصول حاوي نيكوتين يا تنباكو ممنوع خواهد شد.

مرحله دوم ممنوعيت دخانيات در سنگاپور نيز از اول اوت سال آينده ميلادي (دهم مرداد 1395) اجرايي مي شود و اين ممنوعيت شامل محصولات موجود در بازار محلي مي شود.

به نوشته تارنماي شبكه خبري آسيا، وزارت بهداشت سنگاپور اين ممنوعيت را شامل انفيه بيني و دهان اعلام كرد تا بازار محلي بتواند تا آن زمان اين ممنوعيت را عملياتي كند.

يك مرد سنگاپوري چندي پيش به اتهام پرتاب ته سيگار خود در خيابان اين دولت - شهر 15 هزار و 836 دلار آمريكا جريمه شد.

در سنگاپور قوانين خاصي براي بهداشت و پاكيزگي حاكم است. واردات و مصرف آدامس نيز در سنگاپور براي حفظ اماكن عمومي ممنوع است.

ممنوعيت جويدن آدامس در سنگاپور سال 1992 تصويب و در سال 2004 و 2010 مورد تجديدنظر قرار گرفت.

نكشيدن سيفون دستشويي و رهاكردن زباله بر روي زمين و فروش و مصرف آدامس نيز در سنگاپور جرم محسوب مي شود و فرد متخلف بايد جريمه هاي سنگيني بپردازد.

دولت سنگاپور براي مقابله با دخانيات و حفاظت از سلامت جوانان از سال گذشته استفاده از قليان در اماكن عمومي را نيز ممنوع كرد و به واردكنندگان فعلي قليان فرصت داد تا سال 2016 ميلادي تجارت خود را تغيير دهند.