به گزارش پارس به نقل از العالم، در متن یکی از این اعلامیه ها آمده است: مردمِ گرامی موصل، ای فرزندان سرزمین دلیرمردان، روزی که مدت هاست انتظار آن را می کشیدید، فرا رسیده و هنگام بیرون راندنِ داعشی های کافر و عقب مانده از سرزمین مقدس شما فرا رسیده است.

بر اساس اعلام شبکه العراقیه، در این اعلامیه تاکید شده است: برادران شما در (استان) صلاح الدین، درسی فراموش نشدنی به آنان دادند، شما نیز همین کار را خواهید کرد زیرا موصل، شهر شما و عراق سرزمین شماست. نیروهای مسلح عراق که نیروهای خودتان هستند، به زودی در نزدیکی شما خواهند بود و به امید خدا در اوج آمادگی حضور خواهند داشت تا داعشی ها را برای همیشه با هم دفن کنیم.


در پایان این اعلامیه خطاب به مردم موصل آمده است: مخفی گاه های آنان را پیگیری کنید، رفتارهای ناشایست آنان را ثبت کنید و کسانی که با آن ها همکاری کردند تا تمدن ریشه دار شما را نابود کنند، معرفی کنید، زیرا به یاری خدا و همت شما، روز رهایی نزدیک شده است.

پخشِ اعلامیه در آسمان موصل، 24 ساعت پس از آن صورت گرفت که خالد العبیدی وزیر دفاع عراق، با فرماندهان ارشد وزارت دفاع دیدار و آمادگی های نظامی برای آغاز عملیات آزادسازی موصل از چنگ داعش را بررسی کرد.