به گزارش پارس،سخنگوی وزارت امور خارجه اقدام تروریستی امروز در موزه شهر تونس را که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی و از جمله چند گردشگر خارجی شد محکوم کرد.
 
افخم افزود: جمهوری اسلامی ایران همواره نسبت به خطرات پدیده ضد انسانی تروریسم و گسترش آن هشدار داده است.
 
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان همچنین با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت دولت جدید تونس از برقراری ثبات و امنیت در این کشور حمایت کرد.