به بهانه نامه تشکرآمیز همسر آیت‌لله خاتمی به رهبر معظم انقلاب اسلامی لازم دانستم این خاطره را برای اولین بار بنویسیم.

سال 88 و پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، وقتی همراه (خبرنگار) آقای میرحسین موسوی به سفر انتخاباتی یزد- اردکان- رفته بودیم؛ بعد از حضور در مزار مرحوم آیت‌الله خاتمی(ره) به منزل مرحوم آیت‌‌الله خاتمی رفتیم. 

در این دیدار آقای موسوی دقایقی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری و هدف از حضور در انتخابات سخنرانی کرد و همسر آیت‌الله خاتمی به نمایندگی از بیت ایشان، با تقدیر از حضور وی در منزل آیت‌الله خاتمی، گفت: خانواده ما خود را در مسیر ولایت می‌بینند و می‌دانند. انشالله شما هم اگر پیروز شدید در خدمت اسلام، انقلاب و رهبری باشید. 

همسر آیت‌الله خاتمی در حاشیه این دیدار و در جمع چند تن از خبرنگاران به ما گفت: " من همیشه آقا را دعا می‌کنم، خداوند ایشان را حفظ کند، ما همیشه سهم(انار) ایشان را از باغات خود کنار گذاشته و برایشان می‌فرستیم".

ارادت بیت آیت‌‌‌الله خاتمی به مقام معظم رهبری، آنقدر در اظهارات خانواده ایشان روشن بود که این امر موجب تعجب برخی به اصطلاح خبرنگاران آن زمان- که اکنون برخی از آنان پناهنده شده‌اند- شد.

پیش از این سفر، شنیده بودم که رابطه عاطفی خاصی بین بیت‌ آیت‌الله خاتمی با مقام معظم رهبری هست اما شنیدن کی بود، مانند دیدن.