به گزارش پارس به نقل از مشرق، رسانه های جمهوری آذربایجانخبر دادند: زمان صمداف وکیل حاج آبگول سلیمان اف ، روحانی مبارز جمهوری آذربایجان از وخامت حال موکل خود در زندان خبر داده است .

بر اساس اظهارات ایشان وضعیت جسمی حاج آبگول نامناسب بوده و ایشان بشدت از بیماری معده و روده رنج می برد ، بطوری که حتی قادر به برخواستن از روی زمین نمی باشد و باید هرچه سریعتر برای طی مراحل درمان به یک بیمارستان تخصصی منتقل گردد و اگر موکلش در اسرع وقت به بیمارستان منتقل نگردد اوضاع جسمی وی وخیم تر شده و احتمال مرگش نیز وجود دارد .

زمان صمداف در پایان صحبتهای خود  بیان نمود ، مسئولین بیمارستان با انتقال وی به بیمارستان مخالفت کرده و مانع تراشی می کنند و حتی از آمدن پزشک زندان برای درمان سطحی وی نیز جلوگیری می کنند .