به گزارش پارس به نقل از ابنا، روزنامه «تاگسپیگل» آلمان در شماره امروز ـ چهارشنبه ۲۲ بهمن ـ با انتشار آمار میزان حملات انجام شده از سوی گروه های نژادپرست به گروه های مختلف قومی و دینی پناهنده در آلمان، از افزایش سه برابری این حملات خبر داد.

این روزنامه نوشت: تنها در سه ماه پایانی سال ۲۰۱۴، ۶۷ مورد حمله به خوابگاه های پناهندگان انجام شده است که در مقایسه با زمان مشابه در سال ۲۰۱۳ رشد چشمگیری را نشان می دهد. در کل سال گذشته میلادی ۱۵۰ حمله ثبت شده است که در مقایسه با آمارهای سال ۲۰۱۳، افزایش سه برابری را نشان می دهد.

این روزنامه در مورد انواع حملات نیز می نویسد: این حملات دارای انواع مختلفی مانند به آتش کشیدن خانه های پناهندگان، نوشتن شعارها، رسم علامت های افراطی فاشیستی بر روی دیوارهای خانه های آنها و حملات مسلحانه فردی به پناهندگان را شامل می شود. در سال گذشته در حملات انجام شده ۹ پناهنده نیز زخمی شده اند.

افزایش معنادار فعالیت گروه های افراطی و نژاد پرست راست گرای مسیحی و فاشیستی باعث افزایش نگرانی ها در مورد آینده درگیری های قومی و مذهبی در درون اروپا شده و باعث اعتراض گروه های مختلف مردمی در برابر این فعالیت ها شده است.