به گزارش پارس به نقل از ایسنا؛سامی ابوزهری ، سخنگوی حماس در گفت وگویی با رد گزارشات روزنامه الاخبار و ابراز ناخرسندی از اخبار و گزارشات این روزنامه درباره جنبش حماس ، خبر درخواست حماس از تهران برای دریافت سلاح و موشک هایی با دقت بالا را تکذیب کرد و گفت که آنچه در این خصوص به منظور آمادگی حماس برای رویارویی با جنگ آینده منتشر شده و هم چنین آنچه که درباره نشست ها و دیگر مسایل منتشر شده، نادرست است.

بنابر گزارش الوطن، وی در ادامه این روزنامه را به احترام به قوانین حرفه ای و دست برداشتن از سیاست بدنام کردن جنبش حماس دعوت کرد.