به گزارش پارس ، ایرنا به نقل از رویترز، حزب الدستور که محمد البرادعی مدیرکل پیشین آژانس بین المللی انرژی اتمی آن را بنیان نهاده در بیانیه ای اعلام کرد، به علت اینکه «فضای سیاسی موجود احزاب سیاسی را به مشارکت در حیات عمومی تشویق نمی کند» انتخابات پارلمانی مصر را که قرار است در 21 مارس (اول فروردین 1394) برگزار شود، تحریم کرده است.

البرادعی در آگوست 2014 و به دنبال تشدید سرکوب و دستگیری حامیان محمد مرسی رییس جمهور برکنار شده این کشور در اعتراض به اقدامات نظامیان از مصر خارج شد.

در این بیانیه آمده است: تمایل شدیدی به محدود کردن عرصه سیاسی وجود دارد و این چیزی است که به آشکارا در قانون انتخابات منعکس شد و دولت زیر بار اصلاح آن نرفت.

تعدادی از احزاب مصر که پس از سرنگونی حسنی مبارک از قدرت در سال 2011 تاسیس شدند، خواستار اصلاح قانون انتخابات بودند تا انتخاب اکثریت نمایندگان پارلمان به صورت فهرستی صورت گیرد و به این ترتیب احزاب نوپا پس از استبداد 30 ساله مبارک فرصتی برای عرض اندام بیابند اما چنین نشد و بالعکس، قانون انتخابات تصریح می کند که از مجموع 567 نماینده پارلمان، 420 نفر به صورت مستقل، 120 نماینده در قالب فهرست های انتخاباتی و 27نفر نیز با تعیین رییس جمهور انتخاب خواهند شد.

احزاب مصری مخالف با قانون انتخابات می گویند، اکنون با این تعداد قابل توجه از نمایندگان مستقل، درهای پارلمان به روی صاحبان ثروت و قدرت و برخوردار از تبلیغات گسترده انتخاباتی باز خواهد شد و این سازوکار انتخاباتی باعث تضعیف احزاب تازه متولد می شود.

الدستور همچنین از نقض گسترده حقوق بشر در مصر و سرکوب مخالفان انتقاد کرد.