پايگاه خبري تحليلي «پارس»- "رای مک گرفرن" افسر سابق سازمان جاسوسی آمریکا (سیا)، گروه تروریستی داعش را یکی از عوامل سوداندوزی صنایع نظامی آمریکا دانست.

به گزارش پايگاه خبري تحليلي «پارس»، افسر سابق سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) می گوید، صنایع نظامی این کشور که در واقع متعلق به لابی صهیونیستی است از این جنگ که مدتها ادامه خواهد یافت، سود به دست می آورند، در حالی که نبرد مزبور، تنها باعث افزایش تلفات مردم عراق و هدر رفتن بودجه دولت این کشور خواهد شد.  

مک گرفرن که در اعتراض به فساد در سازمان سیا و نقش این سازمان در اشغال عراق در آستانه جنگ عراق در سال 2003 استعفا داد، افزود: سازمان سیا در دوره ریاست جمهوری جرج بوش پسر شاهد فسادی بی سابقه بود. 

گرفرن که یکی از شاهدان جنگ ویتنام است، گفت: مشارکت آمریکا در جنگ ویتنام و عراق باعث افزایش سرمایه صنایع تسلیحاتی آمریکا شد، اما برای ملت ها و کشورهای جهان مصیبت به بار آورد.