به گزارش پارس به نقل از  ایرنا، معاون وزیر امور خارجه شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران در هتل بوستان مسقط افزود: در دو روز مذاکرات چهار دور و در مجموع، 12 ساعت مذاکره میان طرف ها انجام شد، به علاوه، بحث های جانبی در سطح معاونان از جمله خودم و آقای روانچی و کارشناسان ادامه داشت و جلسات داخلی بین خودمان را نیز داشتیم و درمجموع ، روزهای بسیار پرکاری را گذراندیم.

وی اضافه کرد: بعد از ساعتها بحث، هنوز در موقعیتی نیستیم که بگوییم پیشرفت کردیم و البته نمی توانیم هم بگوییم که پسرفتی داشتیم. همه ابعاد بحث ها و هر موضوعی که مطرح می شود، مسایل بسیار متعدد جانبی و پیچیدگیهای فنی ، حقوقی و سیاسی زیادی دارد .