به گزارش پارس به نقل از فارس، رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی به خوان چهاردهم رسید و امروز در دادگاه انقلاب چهاردهمین جلسه رسیدگی به این پرونده آغاز شد.

در این جلسه مهدی هاشمی و همچنین وکلای وی حضور دارند و قاضی مقیسه ریاست دادگاه را بر عهده دارد.