به گزارش پارس به نقل از مهر: دولت آمریکا امروز جمعه خبر استعفای وزیر دادگستری این کشور را تائید کرد.


به گزارش رویترز، "اریک هولدر" وزیر دادگستری آمریکا (دادستان کل این کشور) از سمت خود کنار می رود. کناره گیری هولدر می تواند برنامه های دولت آمریکا در مورد حقوق شهروندی را دچار مشکل کند.

هولدر به عنوان نخستین وزیر دادگستری سیاه پوست تاریخ آمریکا، پس از 6 سال انتصاب در این پست، به زودی از سمت خود کنار می رود.

کناره گیری وی از این سمت چندان تعجب آور نیست چرا که وی طی ماه های اخیر چندین بار از تصمیم خود برای کناره گیری خبر داده بود.