سیاست‌مداران بازاری و سیاست‌مداران اداری این‌ها دو جناح اصلی سیاست‌ورزی ایران بوده اند. یکی بزرگ‌شده تیمچه است، معامله می‌کند، معامله را به هم می‌زند، وام می‌گیرد و وام می‌دهد و تنها چیزی که برایش معتبر است، اعتبارش است و دیگری پشت‌ میزنشین، پشت میز مدرسه، پشت میز دانشگاه، پشت میز اداره، پشت میز وزارت، پشت میز ریاست و....

هر دو می‌دانند سیاست اصالتی ندارد: هر چیز به اصلش بازمی‌گردد و هر دو فرزندان خونیشان را به جایی که باید بر می‌گردانند: اولی به بازار، دومی به دولت. 

اما راست‌ها محل گفتگوی من نیستند، حرف از اصلاح‌طلبان است. آن‌ها فرزندان خونی را به کجا بر می‌گردانند؟ همانجایی که خود بوده اند، دیوان. ستادها محل اصلی فعالیت این گروه است و  پیاده نظام ستادها کیستند؟ فرزندان غیر خونی، همان‌ها که در معرض بیشترین هزینه اند. فرزندان غیرخونی به خاطر درک نداشته اصلاح‌طلبان از مفهوم اعتبار (چنان که سیاست‌ورزان بازاری دارند) به کلی بی‌اعتبارند و از هیچ گزینشی جان سالم به در نمی‌برند: محروم از شغل دولتی، محروم از تحصیل، محروم از خروج! 

در این وضعیت فرزندان غیرخونی اصلاح‌طلبان ضریب بالایی از اشتغال کاذب را دارند: دوستی که سال‌ها شاگرد اول روابط بین‌الملل دانشگاه تهران بود، سال‌ها با دستمزدی پایین روزنامه‌نگاری می‌کرد. اما در این موقعیت بغرنج نیز اصلاح‌طلبان از فرزندان خونیشان غافل نیستند. هیچ آقازاده‌ای طعم سختی را چنان که غیرآقازاده‌ها می‌چشند، حس نمی‌کنند. آن‌ها بیشتر از زحمتکشان بدنه شانس ترقی در سلسله مراتب سیاسی جناح اداری را دارند. این گونه اصلاح‌طلبی روزاروز غیروابسته‌تر به بدنه اجتماعی و محتاج‌تر به پیوندهای خانوادگی می‌شود. بیت‌ها از همین‌جا سر بر می‌کنند و این راز نهفته اهمیت رسانه‌ای ازدواج عماد آقای هاشمی است. آن‌ها سیاستمداران آینده اند. من هیچ امیدی به ندا نمی‌بندم (و هیچ وابستگی به آن ندارم و نخواهم داشت، جز تحسین برای شجاعتش در شوریدن علیه وضعیت ژن‌سالار اصلاحات) اما واکنش‌ها به آن را به دقت رصد می‌کنم. این جوانان قربانی وضعیت آقازاده نبودنشان هستند.

آن‌چه خواندید مقدمه‌ای طولانی برای ابراز تاسف بود، نه به حال جناح اداری رو به اضمحلال که به حال فرزندان غیرخونی این جناح. همین فرزندان بزرگ‌ترین مدافع نظم بیت‌محور جناح اصلاحات اند و وقتی پرده حقیقت را جلوی چشمشان به نمایش بگذاری که شما گلادیاتورهای خوشی بزرگان جناحتان هستید با وقاحت تمام طناب رابطه و لباس احترام را از تنتان می‌دارند. این سطح از خودبیگانگی اصلاح‌طلبان جوانی که نمی‌خواهند سیاست‌ورزی کنند، بلکه می‌خواهند حافظ نظم بیت‌محور و ژن‌سالار جبهه اصلاحات باشند، تاسف‌برانگیز است.