به گزارش پارس ، ارسلان فتحی پور در گفتگو با  مهر با بیان اینکه دولت به دنبال شناسایی افراد غیر نیازمند با استفاده از مراکز آماری خود است، گفت:  اعلام این موضوع از سوی دولت کار جالبی نبود دولت اگر اطلاعاتی در اختیار دارد که بر اساس آن می تواند افراد غیر نیازمند را تشخیص دهد باید یک شبه این افراد را حذف می کرد.

نماینده مردم کلیبر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اعلام این موضوع تنها در جامعه التهاب ایجاد می کند، دولت اگر به صورت کامل اطلاعات در آمدی افراد را در اختیار دارد باید از ابتدا دهک های در آمدی بالا را بدون تعارف حذف می کرد.

رئیس کمیسیون اقتصاد اظهار داشت: شناسایی پردرآمدها بر اساس اطلاعات دقیق از بانک مرکزی و مراجع دولتی است نه بر اساس خود اظهاری ها، متاسفانه در خود اظهاری ها چیزی به دست نیامد. به نظر می رسد تعداد ناچیزی از مردم با این ساز و کار حذف شوند و با اجرای این پروژه پولی دست دولت را نگیرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی علاوه بر این از بررسی پرونده اخلال یکی از بانک‌ها در اقتصاد کشور در کمیسیون اقتصاد خبر داد و گفت: تا جمع آوری اطلاعات دقیق نمی توان در این مورد گفتگو کرد.