به گزارش پارس،   به نقل از تسنیم به نقل از جروزالم پست؛ اد رویس، رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، که بارها سخنانی تند درباره برنامه هسته ای ایران بر زبان رانده در نشست سالیانه مؤسسه نئومحافظه کار " بنیاد دفاع از دموکراسی ها" در برابر آنچه خط مشی موفقیت آمیز در قبال ایران می خواند گفت: " شکست، پذیرش هر چیزی کمتر از یک روش قابل بررسی برای برچیدن برنامه هسته ای تسلیحاتی ایران است، شکست یعنی اینکه به ایران اجازه دهیم برنامه موشک های بالستیک خود را ادامه دهد. "

وی افزود: " موفقیت یعنی اینکه آن قانون را تصویب نماییم. "

رویس به قانونی که در تابستان گذشته با ۴۰۰ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی منفی به تصویب رسید اشاره داشت که بر اساس آن تحریم های بیشتر نفتی علیه ایران تصویب می شد.

دو ماه پس از تصویب این قانون، گفتگوهای مستقیم بین ایران و آمریکا در نیویورک آغاز شده و در ژنو ادامه یافت.

پس از این تغییرات رابرت منندز، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، پذیرفت که در این قانون اصلاحاتی انجام گیرد مبنی بر اینکه در صورت عدم دستیابی ایران و گروه ۱+۵ به توافق جامع تحریم ها تشدید شوند.

با این حال این قانون با خطر وتوی باراک اوباما مواجه شد که هشدار داد، قانون جدید تحریم ها مذاکرات را از مسیر خود خارج خواهد کرد. متعاقب این هشدار رهبران سنا قانون پیشنهادی منندز را در صحن علنی مطرح نکردند.