به گزارش پارس، واحد مرکزی خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه از واشنگتن نوشت؛ مطالعه ای آمریکایی که روز پنجشنبه منتشر شد اعلام می کند آزادی مطبوعات سیاه ترین سال خود در یک دهه اخیر را به ویژه در مصر، ترکیه و اوکراین همینطور در آمریکا در ارتباط با مسائل امنیت ملی سپری می کند.

بر اساس گزارش سالانه سازمان غیردولتی فردیدام هاوس، تنها ۱۴ درصد مردم جهان معادل یک هفتم آنها به مطبوعات « آزاد» دسترسی دارند.

۴۴ درصد از مردم جهان در مناطقی زندگی می کنند که مطبوعات « آزاد نیستند» و ۴۲ درصد در مناطقی زندگی می کنند که رسانه ها « تا حدودی آزاد» هستند.

این سازمان غیردولتی در گزارش خود آورده است: « ما شاهد پسرفت کلی آزادی مطبوعات هستیم، با دولت ها و بازیگران خصوصی ای که به خبرنگاران حمله می کنند، چه با جلوگیری از دسترسی آنها به رویدادها، چه با سانسور کردن آنها و چه اخراج آنها با انگیزه های سیاسی» .

فریدام هاوس افزود از ۱۹۷ کشور و سرزمین که در سال ۲۰۱۳ آزادی رسانه ها در آنجا مورد بررسی قرار گرفت، ۶۳ کشور « آزاد» ، ۶۸ کشور « تاحدودی آزاد» و ۶۶ کشور « غیر آزاد» هستند.

ارزیابی کلی سالانه از آزادی مطبوعات به پایین ترین سطح از سال ۲۰۰۴ افت کرده و شمار افرادی که به رسانه های آزاد دسترسی دارند به پایین ترین سطح از سال ۱۹۹۶ رسیده است.

وضعیت در چین و هند که تقریبا بیش از یک سوم جمعیت جهان را دارند در نتیجه این ارزیابی تأثیر زیادی داشته است. در این گزارش چین کشوری « غیر آزاد» و هند کشوری « تا حدودی آزاد» در
زمینه آزادی رسانه ها معرفی شده اند.

رتبه آمریکا نیز نسبت به سال گذشته کاهش پیدا کرده است. فریدام هاوس در گزارش خود در مورد آمریکا آورده است مسئولان بلندپایه این کشور تمایل اندکی به ارائه اطلاعات به اصحاب مطبوعات دارند و خبرنگاران در این کشور در تحقیقات جنایی هدف قرار گرفته می شوند.

بر اساس این گزارش هلند، نروژ و سوئد آزادترین رسانه ها را دارند و کره شمالی درست پیش از ترمنستان و ازبکستان در رده آخر قرار دارد.