به گزارش پارس به نقل از فارس، ادوارد اسنودن افشاگر برنامه های جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا در یک برنامه ویدئو کنفرانس کم سابقه درباره ابعاد جاسوسی های آمریکا با مخاطبان خود صحبت کرد و نکاتی آموزشی را به آنها گوشزد کرد.

وی گفت: ما به این نقطه رسیدیم که مکالمات تلفنی اکثر مردم آمریکا توسط سازمان های جاسوسی شنود می شود.

وی تاکید کرد که آمریکا نیاز به یک نهاد نظارتی دارد کسانی که بر کنگره نظارت کنند تا از تصمیم گیری های آنها مطلع شویم در غیراینصورت نمی توانیم با سیاست های آنها موافقت کنیم.

وی افزود: آژانس امنیت ملی آمریکا به این نتیجه رسیده است که یک بار جاسوسی موثر نیست و به همین دلیل است که پیمانکاران به اقدامات خود پایان نمی دهند.

وی گفت که ما به جای اینکه از مظنونان جاسوسی کنیم از همه افراد جاسوسی می کردیم.

وی با اشاره به روش جدید کدگذاری بر روی اسناد و لزوم آموزش آن به مردم گفت که دولت آمریکا هنوز هیچ چیزی درباره اسنادی که من در اختیار روزنامه ها گذاشتم کشف نکرده است و این به دلیل شیوه کدگذاری آن است.

وی در پاسخ سوالی درباره اینکه آیا از افشای اسناد محرمانه آمریکا پشیمان نیستند نیز گفت: هرگز. این کار برای مردم و منافع عمومی بسیار مفید و سازنده بود.