به گزارش پارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وبه استناد اصل یکصدو سی هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلاحیه آئین نامه تبادل هدایا به مقامات خارجی را تصویب کرد.

براین اساس، آیین نامه تبادل هدایابه مقامات خارجی، عبارت" باید واجد شرایط زیر باشد، موارد استثنا با تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مستقل انجام گیرد" به عبارت" به تشخیص و مسئولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه میزبان باید واجد شرایط زیر باشد" اصلاح می شود.

همچنین براساس این مصوبه اشیای اهدایی به مقام های خارجی، نخست وزیران خارجی و شخصیت های هم تراز، تاپانزده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال؛ وزیران خارجی و شخصیت های هم تراز، تا ده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال؛سفیران و معاونان وزیران خارجی و شخصیت های هم تراز، تا سه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال و مدیران کل و سایر ملاقات شوندگان خارجی، تا دومیلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲) ریال است.

این مصوبه در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.