به گزارش پارس به نقل از العالم، بسیاری از فعالان ملی اردنی تعرض یک نظامی صهیونیست به" رائد زعیتر" قاضی اردنی را که در مسیر سفر به فلسطین اشغالی بود، محکوم کردند.

روزنامه القدس العربی، نوشت: " محمد المومنی" سخنگوی دولت اردن خواهان تحقیقات دقیق در خصوص این رویداد شده است.

المومنی از رژیم صهیونیستی خواست تا تحقیقات درباره این حادثه را -که دولت اردن آن را در بیانیه ای رسمی محکوم کرده- آغاز کند.

این قاضی اردنی ۳۸ ساله هنگام عبور از گذرگاه الکرامه هدف گلوله یک نظامی صهیونیست قرار گرفت و کشته شد و در پی آن، گذرگاه به روی مسافران بسته شده است.

هرچند هنوز جزئیات این حادثه از سوی دستگاه امنیتی اردن اعلام نشده، اما شاهدان گفته اند که مشاجره قاضی اردنی با نظامی صهیونیست به شلیک گلوله و کشته شدن این قاضی منجر شده است.