به گزارش  پارس به نقل از مجاهدین ، این سایت ها که هفته گذشته تمام هم و غم خود را معطوف به اخبار حقوق زنان و اعتراضات دراویش در ایران کردند حالا برای ثابت کردن اخبار خود باز هم دست به جعل خبر و دروغ های آشکاردر این مورد زده اند.

یکی از سایت های منافقین مدعی شد که در روز شنبه ۸ مارس مصادف با روز زن اعتراظات گسترده ای از مردم در حمایت از زنان لیبرتی در تورنتو کانادا صورت گرفته و به انتشار عکس هایی از این تظاهرات نیز اقدام کردند. اما با کمی دقت در این تصاویر نکات جالبی به دست می آید.

 

با نگاه به این تصاویر به وضوح متوجه می شویم که این تظاهرات در موضوع بحران اکراین صورت گرفته و با دست کاری های ناشیانه در این تصاویر آنها را به گروهک منفور و منزوی خود منصوب نموده اند که پیش از این نیز موارد متعددی از جعل خبر و تصویررا نیز داشته اند.

 

 

در آخر هم چند تقاضا از این رسانه دارم که خواهشمندم ترتیب اثر شود:

اول اینکه کمی طراحی خود را بر روی این تصاویر واضح تر انجام دهند تا انقدر ما برای کشف این دروغ ها به سختی نیفتیم! !

دوم اینکه از یک تصویر در دو یا سه خبر مختلف استفاده نکنند زیرا برای ما کشف این مسئله دشوار می شود! !

سوم اینکه یک فرد در یک لحظه در تظاهرات می تواند حداقل هفت یا هشت بنر یا تابلو در دست بگیرد، چرا شما به دو تابلو اکتفا می کنید؟ ! !

و در آخر هم از برنامه فوتوشاپ کمی مبتدی تر استفاده کنند چرا که مخترع فوتوشاپ هم خود اینقدر حرفه ای با این برنامه کار نمی کرد! !