به گزارش پارس به نقل از فارس، سیدعباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه کشورمان درباره نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی، با بیان اینکه انقلاب اسلامی نقش تعیین کننده ای در هندسه جدید جهانی و تحول قدرت جهانی داشته است، اظهار کرد: در واقع می توان گفت هندسه جدید جهانی از انقلاب مردم ایران آغاز شد و ما از آن زمان شاهد شکل گیری نهضت ها و رویکردهای جدید در جهان اسلام هستیم.

وی افزود: امام راحل انقلاب اسلامی را انفجار نور دانستند و باید بگویم که این تفسیر و عبارت یک تمثیل شاعرانه نبوده بلکه واقعیت است و انقلاب اسلامی یک انفجار در مناسبات موجود جهانی در اسلام و در منطقه ایجاد کرد.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه امروز شاهدیم که در طول سه دهه چه تحولاتی در جهان اسلام رخ داده است، گفت: این تحولات در جهان اسلام به گونه ای بوده که امروز همه از هندسه جدید در خاورمیانه و در جهان اسلام صحبت می کنند.

عراقچی خاطرنشان کرد: موج بیداری اسلامی با وقفه ای که استکبار تلاش کرد تا مانع آن شود، ایجاد شد و مرزهای جغرافیایی را درنوردید و امروز نیز می بینیم که تحولات این بیداری همچنان ادامه دارد.

وی از دگرگونی درترکیب های قدرت های منطقه در جریان تحولات یاد کرد و افزود: آنچه در این تحولات منطقه مشاهده می شود دگرگونی در ترکیب قدرت ها بوده که مصر، تونس و عراق از جمله آنها به شمار می رود.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه کشورمان تصریح کرد: این تحولات و تغییرات در حالی مشاهده می شود که جمهوری اسلامی ایران از ثبات کامل اقتصادی، سیاسی، معنوی، فرهنگی و دینی و دفاعی برخوردار بوده و مهم تر از تمامی اینها پشتیبانی همیشگی مردم از جمهوری اسلامی ایران بوده که نمونه بارز آن را در حماسه سیاسی ۲۴ خرداد شاهد بودیم.

عراقچی تاکید کرد: این پشتیبانی مردمی و این توان سیاسی درکنار برخورداری از ثباتی که ذکر شد نشان دهنده جایگاه جمهوری اسلامی ایران در هندسه جدید جهانی است و در واقع جمهوری اسلامی ایران آغازگر و پرچمدار این هندسه جدید جهانی با محوریت جهان اسلام است.

بیداری اسلامی با وجود نیروهای مخرب رو به رشد است

وی اظهار کرد: بیداری اسلامی را نباید به چشم یک حرکت مقطعی نگاه کرد بلکه باید به این مسئله نگاه کلان تاریخی داشته باشیم، بیداری اسلامی مسیری است که در کشورهای اسلامی آغاز شده اما فراز و نشیب هایی دارد و به هر حال مشخص است که در مسیر چنین حرکت هایی نیروهای مخرب کم نبوده است.

عراقچی ادامه داد: اگر ما نقطه آغاز انقلاب را ۱۵ خرداد ماه بدانیم، تا ۲۲ بهمن ماه چه فراز و نشیب هایی را طی کردیم و داشتیم اما با وجود این نیروهای مخرب در مسیر، بیداری اسلامی در مجموع خود رو به رشد است.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه با بیان اینکه برگزاری همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی گامی در مسیر روشنگری اسلامی است، گفت: حرکت بیداری اسلامی باید همراه با روشنگری اسلامی باشد و در این مسیر نیاز به جهاد و تلاش در این مسیر دارد که برگزاری همایش ها و اجلاس هایی با این محوریت گامی موثر در مسیر روشنگری اسلامی است.

ضرورت روشنگری اسلامی در مسیر تسریع بیداری اسلامی

عراقچی افزود: باید از مسیر روشنگری اسلامی برای تسریع حرکت بیداری اسلامی تلاش کنیم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان تاکید کرد: در کنار این کنفرانس ها و همایش ها باید از ظرفیت اینترنت و شبکه های اجتماعی نیز در این مسیر استفاده کنیم تا عرصه بر مخالفان و مخربان این حرکت تنگ شود.

معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه کشورمان یادآور شد: برگزاری همایش بین المللی نقش دنیای اسلام در هندسه قدرت جهانی را در مسیر روشنگری اسلامی به فال نیک می گیرم.