به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، " حسین معین آبادی" با اشاره به شنود تلفنی در برخی دولت های کشورهای خارجی همچون ترکیه، گفت: باتوجه به رشد تکنولوژی و امکانات ارتباطی این امکان به وجود آمده که علاوه بر شنود شهروندان توسط دولت ها، این اقدام از سوی شهروندان نیز صورت بگیرد، این در حالی است که اکنون درون حاکمیت ترکیه، امکان شنود احزاب مختلف وجود داشته است.

این کارشناس سیاست خارجی با اشاره به شنود مکالمات شهروندان آمریکایی توسط دولت این کشور ادامه داد: آن چه عملا توسط دولت آمریکا اتفاق می افتد علی رغم تمامی شعارهایی است که سر می دهد؛ این کشور همواره با اقدامات مغایر با قوانین بین المللی حقوق فردی در بحث حقوق بشر را زیر سوال می برد.

وی با بیان اینکه دولت آمریکا علاوه بر شهروندان خود، دولت های کشورهای دیگر را نیز مورد شنود قرار داده است، تصریح کرد: این اقدامات هیچ گاه با شعارهای دولت آمریکا هم خوانی نداشته و ندارد، نمی شود از یک سو امنیت را گسترده تعریف کرد و از سوی دیگر برخلاف آن حقوق شهروندان و حتی دولت های دیگر را زیر پا گذاشت.

معین آبادی افزود: از دست دادن انحصار تکنولوژی از دست برخی دولت ها به بخش غیردولتی می تواند عواقبی را برای آنها در پی داشته باشد و در آینده امکان شنود گروه های دولتی توسط شهروندان را نیز ایجاد کند، این در حالی است که شنود در بخش های دولتی در برخی کشورها به تازگی آغاز شده که در آینده شاهد عواقب اینگونه اقدامات خواهیم بود.

این کارشناس سیاست خارجی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه امروزه گروه های درون دولتی علیه دولت ها امکان شنود یابند در آینده شاهد این اتفاق علیه دولت ها خواهیم بود که این امر حتی می تواند امنیت ملی کشور را نیز تهدید کند.