به گزارش پارس به نقل از کیهان، مواضع این روحانی اصلاح طلب از آن جهت حائز اهمیت است که افراطیون حزب مشارکت و سازمان مجاهدین (انقلاب) پس از پیوند با گروهک هایی نظیر نهضت آزادی، از یک سو برخی انجمن های اسلامی دانشجویان و دفتر تحکیم را تبدیل به ادامه قدرت خود کردند و از سوی دیگر به ترویج سکولاریسم در دانشگاه پرداختند. شعار نه غزه نه لبنان نیز شعار فتنه گران در فتنه و آشوب ۸۸ بود.

سیدهادی خامنه ای در دیدار با گروهی موسوم به « شوراهای احیای انجمن اسلامی دانشجویان» اظهار داشت: متأسفانه برخی حرکت ها آسیب هایی ایجاد کرد. به برخی از اصول و شئونات اسلامی بی توجهی شد؛ حتی جایی به صراحت گفته شد « برای فعالیت در انجمن اسلامی، نیاز نیست حتما مسلمان باشیم» .

وی همچنین درباره سیاسی بودن دانشجویان می گوید: فعالیت دانشجویی نمی تواند سیاسی نباشد، اما مهم ترین نکته این است که شعبه احزاب خارج از دانشگاه نباشد. حضور افراد حزبی نشان دار از تشکل های خاص، می تواند مشکل ساز باشد.

البته من به شخصه مخالف این کار نیستم اما این اتفاق، تیغ دو دمه است. اگر نمایندگان اصلاحات در دانشگاه حضور داشته باشند، بهانه به دست احزاب دیگر می دهد تا آنها هم حضور پیدا کنند. تفکر سیاسی و تشکیلاتی را در خود پرورش دهید. موازین اسلامی را رعایت کنید، چرا حجاب دوستان باید به گونه ای باشد که بتوان از آن ایراد گرفت؟

وی درباره سیاست خارجی نیز گفت: من معتقدم وظیفه هر دولتی در ایران این است که به لبنان و فلسطین، غزه و سوریه کمک کند. حمایت از آنها برای ما حیاتی است. اگر به همبستگی اسلامی و انسانی هم، کسی معتقد نباشد ولی برای حفظ امنیت خود باید از آنان حمایت کنیم. در دوره رژیم پهلوی، یهودی ها در ایران بسیار فعال بودند، در سیاست و اقتصاد و حتی در بخش آموزش ما حضور داشتند، تعدادی از نخست وزیران ما بهایی بودند و بسیاری از حوزه های اقتصادی، مثل دارو، لاستیک، قماش، کشاورزی مدرن، صنعت و… حضور داشتند.

بحث فلسطین برای نظام ما یک مسئله اساسی است. از همان آغاز فعالیت انقلاب در سال ۴۱، امام درباره اسرائیل صحبت کرد. باید عمیق بود و نباید بی مطالعه و احساساتی تحت تاثیر قرار گرفت. امروزه یکی از خط قرمزهای توده مردم ما، بحث اسرائیل است.