به گزارش پارس به نقل از ایسنا، در بیانیه وزارت امور خارجه کشورمان آمده است: افکار عمومی بین المللی، دولت آمریکا را به عنوان نماد دخالت گسترده در حوزه خصوصی افراد، نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در زندان های ابوغریب، بگرام و گوانتانامو و جلوگیری از مجازات عاملان این جنایات، بازداشت خودسرانه و شکنجه افراد در شبکه زندان های مخفی آمریکا از جمله در اروپا، قتل صدها زن و کودک بی گناه به وسیله هواپیماهای بدون سرنشین، حمایت های همه جانبه از اقدامات غیرانسانی رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین و اعمال مشابه می شناسد. در این شرایط، دولت آمریکا در موضعی نیست که دیگران را در حوزه حقوق بشر موعظه کند.

این بیانیه می افزاید: گزارش وزارت امور خارجه آمریکا در مورد ایران عموما براساس داده های بی اساس گروه های معاند علیه جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و در جهت مقاصد سیاسی دولت آمریکا تنظیم شده است. جمهوری اسلامی ایران معتقد است توسل ابزاری به حقوق بشر، مصداق عینی تضعیف مبانی و ارزشمند این حوزه انسانی خواهد بود.

این بیانیه در پایان تاکید کرده است: جمهوری اسلامی ایران همواره بر اساس پایبندی به قانون اساسی و قوانین عادی و معاهدات بین المللی و هم چنین تعهدات دینی و اعتقادی خود در راستای توسعه و ارتقای حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی گام برداشته است و در عمل نیز خود را متعهد به رعایت این موازین می داند. اقدامات و تعاملات مثبت جمهوری اسلامی ایران با نظام حقوق بشری ملل متحد و نهادهای بین المللی مبین تصمیم کشور به تداوم همکاری هاست.