به گزارش پارس به نقل از مهر، اوکراین امروز روسیه را به استقرار هزاران نیروی نظامی بیشتر در شبه جزیره کریمه کرد.

در این گزارش آمده است نیروهای روسیه در این منطقه به حالت آماده باش درآمده اند.

بنا بر این گزارش نیروهای روسی مستقر در منطقه با مشورت مقامات روس منطقه تصمیم به محافظت از ساختمان های دولتی این منطقه گرفته اند.

روسیه نیز متقابلا گروه های مسلح مورد حمایت کی اف را متهم به حمله به ساختمان وزارت کشور این منطقه کرده است.