به گزارش پارس به نقل از باشگاه خبرنگاران، شبکه روسیاالیوم لحظاتی پیش گزارش داد: وزرای دولت جدید مصر به ریاست" ابراهیم محلب" در مقابل" عدلی منصور" رئیس جمهور موقت مصر مراسم سوگند به جا آوردند.

در کابینه جدید مصر" ارتشبد عبدالفتاح السیسی" به عنوان نخست وزیر مصر و وزیر دفاع و همچنین" محمد ابراهیم" به عنوان وزیر کشور در سمتشان ابقا شدند.

دولت جدید مصر ۳۰ وزیر دارد و" ابراهیم محلب" تاکید کرد که دولت وی دولت مبارزان برای منافع میهن و شهروندان است.

گفتنی است حازم الببلاوی، نخست وزیر دولت موقت مصر روز دوشنبه هفته گذشته در بحبوحه فشارهای اقتصادی فزاینده و اعتصاب های کارگران استعفای دولت خود را تسلیم کرد.