به گزارش پارس به نقل از تسنیم، مجید محتشمی سخنگوی جبهه اصلاح طلبان از برگزاری نشست شورای عالی جبهه متبوعش در هفته آینده خبر داد و گفت: در این نشست پیرامون مسائل مهم کشور از جمله انتخابات مجلس دهم بحث و بررسی و نتیجه را منعکس خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به سفرهای استانی دولت یازدهم، گفت: هرچند سفرهای استانی توسط دولت و شخص رئیس جمهور موجب آشنایی و آگاهی بخشی هئیت دولت به کمبودها و نارسایی های مناطق مختلف کشور خواهد شد اما باید دقت شود که مانند دولت نهم و دهم وعده های گسترده و خارج از ضوابط قانونی به ویژه قانون بودجه کل کشور به مردم داده نشود تا زمینه های نارضایی منطقه ای فراهم نیاورد.

سخنگوی جبهه اصلاح طلبان استمرار سفرهای استانی دولت یازدهم را برای هیئت دولت و شخص رئیس جمهور را ارزشمند خواند و در عین حال تاکید کرد: اما باید توجه کرد که نزدیکی سفرها به همدیگر باعث معطل ماندن فعالیت های استراتژیک نشود.

محتشمی خاطرنشان کرد: در سفرهای استانی دولت های نهم و دهم معطل ماندن بسیاری از خط مشی های کلان کشور و انجام امور کارشناسی حداقلی و نه عمیق، موجب ناکارآمدی برخی از طرح ها و پروژه ها و به دنبال آن ایجاد نارضایتی مردمی را در سفرهای استانی فراهم کرد و بسیاری از طرح ها با شتاب و کمترین کار کارشناسی در سفرهای استانی به تصویب هئیت دولت وقت رسید ولی حتی تاکنون اقدامی برای عملیاتی کردن آن ها صورت نگرفته است.

وی با اشاره به آغاز سفرهای استانی دولت یازدهم، اظهار داشت: دولت یازدهم مراقبت کند که در طول چها رسال با حفظ رعایت قوانین به ویژه قانون بودجه در مورد طرح های عمرانی و سفرهای استانی برنامه ریزی کند.