گروه سیاسی : جیمز وولسی رئیس سیا در زمان ریاست جمهوری بیل کلینتون بود. او اکنون ریاست بنیاد دفاع از دموکراسی را بر عهده دارد. وولسی در مصاحبه با یک شبکه رادیویی از عملکرد اوباما در قبال ایران به شدت انتقاد کرد.

به گزارش پارس ، او در مصاحبه با باک سکستون مشاور امنیت ملی آمریکا و افسر سابق سیا، مدعی شد که سیاست دولت اوباما و مذاکرات اخیر او تقریبا به مذاکرات نویل چمبرلن، در مونیخ ۱۹۳۰ شباهت دارد. رییس سابق سیا می گوید: « ما در اساس به آن (مذاکرات) تن داده ایم. »

« در مقابل امتیازات ناچیزی که به دست آوردیم ایرانی ها تنها سرعت پیشرفت برنامه هسته ای خود را کاهش دادند و درحالی که آنها می توانند برنامه هسته ای خود را با همین سرعت کم هم گسترش دهند. با این اقدام اوباما ما از آنچه که با وضع تحریم ها و محدودیت ها علیه برنامه هسته ای ایران به دنبالش بودیم، دور شدیم. »

رییس سابق سیا این را هم گفته است که ایرانیان به چیز پیچیده ای برای اعمال یک پالس الکترومغناطیسی که مخرب باشد، نیاز ندارند.