وقتی به مرگ و مردن فکر می کنید، از دست دادن چه چیزی/ کسی از همه بیشتر ناراحتتان می کند؟ چرا؟
راستش هر بار به مردن فکر می کنم، جدایی از ایلا (همسرم) تنها چیزیه که سبب می شه از مرگ بترسم، نه به خاطر اینکه همسرمه، نه! و نه به این دلیل که من آدم رومانتیکی هستم، که چندان هم رومانتیک نیستم؛ به این خاطر که خیلی کم پیش میاد آدم رفیقی داشته باشه که نگاهش پر از عشق باشه و دستانش مملو از احساس. قلبش پر از نیروی مثبت و سازنده باشه و به معنای واقعی رفاقت کنه، از خودش بگذره که تو رشد کنی، تو یاد بگیری، تو لبخند بزنی. من که می گم اگه آدم چنین دوستی داشته باشه باید تا ابد رهاش نکنه. "لینک این مصاحبه رو یکی از دوستان امروز برای من ارسال کرد. برای خودم جذاب و خواندنی بود، شاید جالب ترین مصاحبه ای که تا به حال داشتم. مصاحبه گر روحیات مرا خوب می شناخت و سوال هایش جذاب و خلاقانه بود. لینک این گفتگو رو برای شما استوری می کنم."
*عکس و گفتگو ، هر دو برای چند سال پیش است.