«از اینکه فکر کنم ورزش ما سیاسی است؛ سخت آزرده می‌شوم.
و از اینکه فکر کنم فوتبال، این ورزش مثلاً مردمی، به‌همچنین، آزرده تر.
آخر عراق هم؟!؟!؟
بیاییم طور دیگر فکر کنیم که: اگر توانایی تیم ملی ما این است، پس همان بهتر که با این سطح بازی به جام ملت‌های آسیا و جام جهانی نرویم.
جناب خیابانی! مساوی برای ما شرایط خوبی نیست.

جناب خیابانی! نفس‌ها در سینهٔ ما، فقط و فقط، حبس شد؛ نه قهرمانان فوتبال ما، وگرنه چرا این ملی‌پوشان، در زمین فقط راه می‌رفتند، و چرا نیم نظری به دروازه‌ای که دوبار باز شد نکردند.
بازی مسخره»

AndroidOnlineNewsImage (6)