شبی پرخاطره با ماجراجویان فیلم #منطقه_پرواز_ممنوع
فیلمی پرهیجان که جای خالی آن در سینمای نوجوان محسوس بود.
کارگردانی، انتخاب لوکیشن و صداگذاری جذاب در کنار بازی
بازیگران نوجوان تحسین برانگیز بود.
#ما_میتوانیم پیام اصلی فیلمی بود که ما را به آینده ی
سینمای نوجوان امیدوار می کند.
رضایتمندی تماشاگران حاضر در سالن اعم از نوجوان و بزرگسال، خداقوتی ست به سازندگان آن.
البته نقدهای ظریفی هم متوجه فیلم بود که خدمت امیر جان داسارگر کارگردان جوان و کاربلدش عرض کردم.